Nybil
New Thinking. New Possibilities.

Salgshall Hyundai

Hyundai vil utfordre gamle oppfatninger og etablerte sannheter. Dette gjør vi gjennom New Thinking. New Possibilities som er Hyundais globale kommunikasjonsplattform. Dette er vår måte å kommunisere vårt mål om å være en leverandør av premium biler- og utstyr til folk flest.
Vårt fokus er på kundene våre og deres behov. Vi etterstreber å tilby bilopplevelser som overstiger våre kunders forventninger. Nye ideer gir fødsel til nye verdier. Derfor jobber våre fabrikker, utviklingssentre, importører og forhandlere tett sammen for å fange opp og forstå dine behov. På denne måten kan vi bli en partner som varer hele livet.

Hyundai verdier
Hyundais verdier bestemmer hva som er riktig for Hyundai og det styrer hvordan vi jobber og forholder oss til samarbeidspartnere og kunder. Verdiene symboliserer måten vi viderefører våre kjennetegn og egenskaper på.

Vi ønsker å bli en leverandør du kan leve med hele livet. Vårt fokus er på det menneskelige, minst mulig belastning av miljøet og topp service. 

Biler fra Hyundai
   
Skadesenter